GMG Yepp Easy Fit drager voor de GMG Maxi en Junior Easy fit kinderzitjes GMG handleiding
MONTAGEVOORSCHIFT YEPP EASYFIT DRAGER

PDF formaat: GMG Yepp Easy Fit drager voor de GMG Maxi en Junior Easy fit kinderzitjes GMG handleiding

Montagevoorschrift Yepp® Easyfit drager

Yepp® Easyfit drager is geschikt voor bevestiging op standaard bagagedragers die geschikt zijn voor een

maximale belasting van 25kg en die voldoen aan de EN 14872.

De Yepp® Easyfit drager is voorzien voor een speciaal raamwerk ten behoeve van de directe montage van het

Yepp® Maxi Easyfit achterzitje alsmede voor de montage van de GMG Classic T30 en 911 zitjes. De maximale

breedte van de drager mag 17.5 cm bedragen.

Montage van de Easyfit drager.

– Plaats de Yepp® Easyfit drager op de bagagedrager en schuif de 4 bouten van bovenaf in de vier grote

sleufgaten. Zie voor de juiste montage onderstaande afbeelding. (foto 1)

– Draai de bouten in de 4 moerklemmen die onder de Yepp® Easyfit drager geplaatst worden.

Let op de juiste positie van de moerklemmen (foto 2).

– Positioneer de Yepp® Easyfit drager nu exact op uw bagagedrager en draai de bouten stevig aan

nadat de juiste positie is bepaald. Na enige weken de bouten nogmaals nazien en zo nodig aandraaien.

– Na montage kan de Yepp Maxi Easyfit snel en eenvoudig geplaatst worden.

– De positie is afhankelijk van type en maatvoering fiets en het zwaartepunt van de

Yepp Maxi Easyfit mag nimmer verder dan 10 cm achter de achteras liggen.

(zie ook gebruiksaanwijzing Yepp Maxi Easyfit)

Advies

Controleer na montage en plaatsing van de Yepp Maxi Easyfit of de fiets mogelijk achterover kiept indien uw

kind in het zitje heeft plaatsgenomen. In dat geval dient u de Yepp® Easyfit drager naar voren te verplaatsen.

Controleer regelmatig of de bevestigingsmaterialen voldoende vast zitten.

Waarschuwingen

– De Yepp® Easyfit drager is uitsluitend geschikt voor montage op bagagedragers die voldoen aan de

EN 14872 en geschikt zijn voor belasting van minimaal 25 kg.

Indien de Yepp® Easyfit drager gebruikt wordt voor de Classic junior 911 dient de bagagedrager

geschikt te zijn voor belasting van minimaal 35 kg.

– Gebruik de Yepp® Easyfit drager alleen op een fiets die geschikt is voor de extra belasting.

Kijk in de gebruiksaanwijzing van de fiets of raadpleeg de fabrikant of uw fietshandelaar.

– De Yepp® Easyfit drager mag nimmer op gemotoriseerde voertuigen gemonteerd worden (waaronder

bromfietsen scooters, etc) met uitzondering van E-bikes.

– Zorg voor een goede stevige (tweebenige) standaard.

– Verander zelf nooit iets aan de Easyfitdrager; iedere aanspraak op garantie en/of aansprakelijkheid

vervalt hiermee.

PDF formaat: GMG Yepp Easy Fit drager voor de GMG Maxi en Junior Easy fit kinderzitjes GMG handle